Show all

  ANUNȚ DE INCEPERE PROIECT

  ANUNȚ DE INCEPERE PROIECT

  „PLATFORMĂ INOVATIVĂ INTELLIGENT ENVIRONMENT CU ASISTENT VIRTUAL DE INTELIGENȚĂ ARTIFICIALĂ”

   

  La data de 03.08.2017 a fost semnat Contractul de finanţare pentru proiectul “Platformă inovativă Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială” – număr proiect: 158, cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 “Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Obiectiv specific 2.2. “Creşterea contribuţiei sectorului TIC pentru competitivitate economică”, Acţiunea 2.2.1 “Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”.

  Obiectivul General al proiectului este reprezentat de stimularea, promovarea şi susţinerea intereselor comune ale sectoarelor economice cu potenţial competitiv, dar nu exclusiv, colaborărilor între structurile de tip cluster şi a membrilor acestora, prin facilitarea accesului la o platformă inovativă cu impact asupra creşterii competitivităţii prin facilitarea eficientizării consumului de energie, dezvoltării de noi colaborării, atragerii de investiţii, contribuind în acest fel la trecerea de la outsourcing la dezvoltarea bazată pe inovare.

  Obiectivul general se operaţionalizează prin următoarele obiective specifice/rezultate:

  • Formarea unei echipe de specialişti IT şi marketing (15 persoane) în scopul realizării platformei Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială;
  • Achiziţionarea infrastructurii necesare (software şi hardware);
  • Dezvoltarea unui modul experimental alfa;
  • Obţinerea unui produs inovativ reprezentat de platforma Intelligent Environment cu asistent virtual de inteligenţă artificială cu impact asupra eficientizării consumului de energie pentru birouri şi locuinţe;
  • Creşterea nivelului de inovare în companie prin dobândirea de capabilităţi specifice inovării de produs;
  • Promovarea platformei prin activităţi specifice de informare şi publicitate.

  Beneficiar al finanţării: SPHERIK TECHNOLOGIES SRL (Cluj Napoca, str Macului, nr 19-21,

  sector/judeţul CLUJ)

   

  Valoare totală a proiectului este de 1.522.369,00 lei. Valoarea totală eligibilă este de 1.392.246,95 Lei din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 803.758,24 lei, valoarea nerambursabilă din bugetul naţional este de 164.625,18 lei, valoarea co-finanţării eligibile a Beneficiarului este de 423.863,53 lei, iar valoarea neeligibilă inclusive TVA este de 130.122,05 lei.

  Durată proiect: 24 de luni, respectiv de la 03.08.2017 până la 30.09.2018.

  Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

  Date de contact:
  Adresa de e-mail: office@spherik.eu
  Telefon: 0743 007 978

  Comments are closed.